GDPR

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci, v souladu s obecným nařízením 2016/679 pocházející od Evropského parlamentu a Rady EU tzv. GDPR (General Data Protection Regulation) o ochraně osobních údajů schváleným v dubnu 2016 s účinností od 25. května 2018, Vás chceme informovat o tom, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme my:

 

Zpracování osobních údajů:

 

1. Za účelem vyřízení a odeslání objednávky zpracováváme tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, e-mail, tel. kontakt

Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřízením objednávky (smlouvy) se nevyžaduje souhlas osoby, neboť se jedná o oprávněný zájem správce. Společnost VERKO s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků uchovávat po dobu 5 let od poslední objednávky.

 

2. V souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:

Společnost VERKO s.r.o zpracovává osobní údaje zákazníků poskytnuté v souvislosti s vyřízením různých dotazů a požadavků. Tyto poskytnuté osobní údaje se budou zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení daného dotazu nebo požadavku. Pro zpracování osobních údajů v souvislosti s uplatněním reklamace výrobku se nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti VERKO s.r.o.

 

3. Za účelem rozesílání obchodních nabídek zpracováváme tyto osobní údaje:

e-mailovou adresu, údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a kdy jste jej odvolali. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli odvolané. I v případě souhlasu máte možnost v rámci každého e-mailu okamžitého zrušení zasílání nabídek a vyřazení e-mailové adresy z databáze. Zasílání nabídek a zpracovávání osobních údajů budou do doby odvolání uděleného souhlasu.

 

4. Komu budeme Vaše údaje předávat?

Osobní údaje zpracovává společnost VERKO s.r.o interně, v případě, kdy je objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, předává ji dopravním společnostem. K Vašim osobním údajům může získat přístup v určitém rozsahu správce našich IT systémů, s nímž má však společnost VERKO s.r.o. uzavřenu smlouvu o mlčenlivosti.

 

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Společnost VERKO s.r.o. v rámci přístupu na webové stránky www.verko.cz nezpracovává protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám.

 

Poučení o Vašich právech

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR platným od 25. 5. 2018 upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů: požadovat:

přístup k osobním údajům, dále právo na opravu osobních údajů nebo na jejich výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dále máte právo tento souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu gdpr@verko.cz

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25.5.2018.